Themasessie 4 van De Ziel van Leiden, 15 juni 2016, Nieuwe Energie, Leiden – een verslag

Het was weer een enerverende avond, de sessie in het gebouw ‘Nieuwe Energie’ waarin Innovatie en de Ziel van Leiden centraal stond.

Zowel Cor Smit als Ton van Raan, die de avond inleidden, zagen een paradox m.b.t. de houding van de stad tegenover innovatie. Enerzijds zijn er in Leiden tal van innovaties ontstaan, anderzijds lijkt er een ‘tegenkracht’ te zijn, die juist heel erg behoudend is en wars van innovatie. Ton van Raan citeerde een burgemeester die tegen hem had gezegd dat Leienaren eigenlijk helemaal niks willen: “Ze zijn alleen maar achteruit gekacheld sinds de Gouden Eeuw”. Een andere uitspraak, van de vrouw van wetenschapper Paul Ehrenfest: ‘Nergens verloopt de overgang tussen leven en dood zo ongemerkt als in Leiden.” En Cor Smit zag in het wegstemmen van een tram door de binnenstad een behoudzucht die wat hem betreft te ver gaat.

Aan het einde van de avond werd de aanwezigen gevraagd stelling te nemen over hoe Leiden zich naar verwachting zal ontwikkelen: tot een hartstikke leuk en lief, kneuterig en slaperig provinciestadje of tot een dynamische wereldstad. Deze twee opties waren beeldend en fantasierijk weergegeven door Caspar ten Dam, een van de tekenaars van De Ziel van Leiden (te zien op de site onder tabblad ‘Tekeningen’).

De conclusie: een overtuigend grote meerderheid van de aanwezigen koos voor de dynamische wereldstad. De toekomst zal uitwijzen wie gelijk heeft….

Hieronder de verslagen van de presentaties en gesprekken op de avond:

Innovatie in Leiden vanuit historisch perspectief, Cor Smit

Leiden, stad van ontdekkingen, Ton van Raan

Presentatie, stad van ontdekkingen

Kat uit de gracht en Onder water in Leiden, Aaf Verkade

Hoogheemraadschap van Rijnland, André Bol en Jeroen Haan

Sociale innovatie, Gijsbert van Es

Nieuwe Energie, grootste zonnecentrum van Leiden, Corinne den Ouden

Bio Science Park, Hermine Klein

Presentatie, Bio Science Park

Wanderen, Fleur van den Berg en Knowledge mining, Ton van Raan

Presentatie, Knowlegde mining

Afsluiting, Cor Smit