1. Corinne den Ouden, Duurzaamheid (Nieuwe Energie), grootste zonnecentrum van Leiden.

Corinne werkt bij Portaal, een woningbouwcorporatie, dat eigenaar is van het pand Nieuwe Energie. Dit gebouw is vrijwel geheel bedekt met zonnepanelen. Vroeger werd er garen gesponnen en dat gebeurde met noorderlicht want er mocht nooit rechtstreeks zon op het garen vallen. Daardoor ligt het dak precies goed om maximaal gebruik te maken van zonnepanelen. Ter introductie wordt een filmpje getoond https://vimeo.com/143117735. Het laat zien dat het realiseren van idee tot uitvoering een forse klus was. Zo moesten er extra kosten worden gemaakt om het dak stevig genoeg te maken. Ook mocht het dak maar voor 3/4 met panelen worden belegd, omdat je van de straatkant de zonnepanelen niet mag zien.

Er volgt discussie over het innovatieve karakter. Is het niet gewoon zo dat de panelen uiteindelijk kostendekkend zullen zijn? Corinne zegt dat dat nog niet te overzien is. Tot nu toe is het dat zeker niet en de reden dit te doen is ook meer vanuit idealisme, vanuit de wil bij te dragen aan verduurzaming van de stad. Een aanwezige merkt op dat in 2020 elk gebouw energieneutraal moet zijn. Corinne geeft aan dat men daar ook druk mee is voor huurders. Dat gebeurt niet alleen d.m.v. zonnepanelen. Een ander aspect in de discussie is: Innovatie tegen welke prijs? Het is niet direct zichtbaar wat de investering oplevert. Er is een spanningsveld, omdat Portaal innovatief bezig wil zijn en tegelijkertijd de huren laag wil houden.

Iemand wijst erop dat er subsidie wordt gegeven voor vergroening van daken. Er zijn dus verschillende bronnen om wijken te voorzien van stroom. Een aanwezige vindt het niet juist dat het energiebedrijf bepaalt wat ze betalen voor terug geleverde energie. Het zou wellicht een idee zijn de energie in de buurt te herverdelen i.p.v. teruglevering naar energieleveranciers.

Lees verder – Bio Science Park