Afsluiting

Cor Smit sluit de avond af, nadat hij met moeite de discussies die gaande waren heeft gestopt. Hij concludeert dat het een hele diverse avond was waarin zowel grote projecten en kleine, zoals apps ter sprake kwamen.

Gijs van Es zegt diep onder indruk te zijn van de sessie met Aaf Verkade, waardoor hij een geweldige innovatie,waarvan hij zich niet bewust was, van de wereld onder het wateroppervlak heeft ontdekt. Robert van Oirschot ziet een rode draad bij de verschillende sessies: de ziel van Leiden is water en het is heel belangrijk voor Leiden om water te omarmen en niet (alleen) aan een centrale organisatie over te laten hoe je dat reguleert; water is niet alleen lust maar ook last. En die omarming sluit ook aan op het thema sociale innovatie, namelijk hoe je ervoor zorgt dat er van onderaf wordt vernieuwd. We moeten ervoor waken dat er een tweedeling ontstaat tussen de hoogopgeleide en autochtone Leidenaren.

Het gaat vooral om de verbinding tussen de thema’s en hoe dit al dan niet geworteld is in het Leidse. Hij denkt dat de verbinding er is en er geen tweedeling bestaat. Het gaat ook over mensen en verbinden. Het Bio-science park zal uitgroeien tot een campus met Oudhollandse landschapskwaliteit, met veel groen, waarbij elkaar ontmoeten aantrekkelijk wordt. Er is verbinding met het water van Rijnland en met hoe het ooit begonnen is, met de hortus medicus waar mensen als Boerhaave en Clusius innovatief bezig waren en dat is weer een verbinding met de binnenstad.

Gonny van Alewijk denkt dat het vooral van belang is verhalen en dat wat je weet te delen. Door te delen vermenigvuldig je het. Delen, het samen doen is een heel belangrijk onderdeel van innovatie.

Cor Smit zegt dat onderzoek heeft laten zien dat een historische binnenstad een prima klimaat is voor mensen om creatief bezig te zijn, die omgeving is erg stimulerend. Er is dus er geen tegenstelling tussen een oude stad en innovatie.